فارسی | انگلیسی
ساخت و نصب
بازرسی فنی
تعمیرات و نگهداری
آمـــــــــوزش
فــــــــــروش
صفحه اصلی

 - تماس با ما
 - شرکتهای طرف قرارداد

 

       
  021 - 2291 4999 واحد نگهداری و تعمیرات:  
  021 - 2640 0536 واحد ساخت جرثقیل سقفی:  
  021 - 2222 9689 واحد فروش لوازم و تجهیزات:  
  021 - 2640 0537 واحد بازرسی فنی:  
  021 - 26406855-6 خدمات صدور گواهینامه:  
  021 - 2640 0535 مرکز آموزش:  
  021 - 2640 0534 روابط عمومی:  
  021 - 2291 6555 فاکس:
  info@nassrgostar.com پست الکترونیک:
  www.nassrgostar.com آدرس اینترنتی:

 

 
Designed by Tafsirgaran System co.                

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان وزیری پور، خیبان خسروانی، پلاک ۴، واحد ۷
کد پستی: 1546733518
تلفن: 22229689 -
021       فکس: 22916555 - 021 

Copyright © 1996-2013 Nasrgostar co. All rights reserved